دوره ابتدایی

چهارده معصوم (ع )2

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 12

لاجوردی (2)

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 11

امام زمان (عج ) ابتدایی

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 13

آقابزرگ

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 9

ملافتح اله 1

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 8

احتشامی

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 9

امام جواد (ع ) 1

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 10

امام هادی(ع)

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 10

ترامیده

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 9

جوانی 2

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 7

درباره ما

وب سایت کاشان مپ جهت معرفی نقاط شهرستان کاشان برای بازدید کنندگان داخلی وخارجی با حمایت شهرداری ، همکاری میراث فرهنگی کاشان و کمیه گردشگری الکترونیک کاشان راه اندازی شده است.

طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن کاشان مپ توسط گروه آشید

ثبت نام آنلاین برچسب سی پی