دبیرستان دوره دوم

دبیرستان غیر انتفاعی دکتر قریب

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
دبیرستان غیر انتفاعی دکتر قریب

دبیرستان معراج

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
دبیرستان معراج

تهرانچی

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 8

محمودیه

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 9

ملامحسن فیض کاشانی

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 14

امام خمینی کاشان

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 12

امام خامنه ای

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
تعداد کلاس های اسکان: 10

دبیرستان دخترانه ذوالفقارپور

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
دبیرستان دخترانه ذوالفقارپور

دبیرستان غیر انتفاعی دخترانه خوارزمی

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
دبیرستان غیر انتفاعی دخترانه خوارزمی

دبیرستان محمدیان

item->votingPercentage/20; for($i=1;$i<6;$i++){ ?>
مدرسه محمدیان

درباره ما

وب سایت کاشان مپ جهت معرفی نقاط شهرستان کاشان برای بازدید کنندگان داخلی وخارجی با حمایت شهرداری ، همکاری میراث فرهنگی کاشان و کمیه گردشگری الکترونیک کاشان راه اندازی شده است.

طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن کاشان مپ توسط گروه آشید

ثبت نام آنلاین برچسب سی پی